Změny v zákoně o provozu na pozemních komunikacích

V zahraničí je záchranářský pruh vcelku běžná věc, u nás zatím vzácnost. Dosud platilo, že vozidla v pravém pruhu uhýbají doprava a ostatní pruhy v jednom směru doleva. To se teď ale změní. Většina řidičů sice o nařízení ví, nicméně záchranářský pruh nevytváří, což rozhodně vozidlům IZS nepomáhá.

Protože v okolních státech toto nařízení platí naopak, přichází proto novela, která postup v případě kolony standardizuje a záchranářský pruh přesouvá na levou stranu vozovky. V polovině srpna senát schválil novelu zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, která přináší dvě zásadní novinky. Tou první je již zmíněný záchranářský pruh, který se nyní musí vytvářet na levé straně vozovky. Tzn. vozidla jedoucí v levém pruhu v koloně stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, musí nyní uhýbat co nejvíce vlevo. Vozidla jedoucí v pravém pruhu naopak uhýbají co nejvíce doprava. Novelizovaný zákon v §41 odstavci 8 říká: „Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.“

 V případě, že má vozovka v jednom směru tři a více pruhů, bude platit, že vozidla v levém pruhu se řadí k levému okraji, a vozidla v ostatních jízdních pruzích směřují k pravému okraji vozovky. Ideální je řadit se již při dojíždění kolony, neboť jakmile řidič zastaví, je obtížné zpětně uličku vytvářet.

Novela zároveň umožňuje vozům IZS užít i červené barvy pro výstražný maják, což napomáhá viditelnosti. Novela by měla začít platit od října letošního roku.

Foto: MDČR
Text: Jiří Hájek

Související články