Začarovaný jízdní pruh

Asi si říkáte, jak může být v reálném světě něco začarované. Samozřejmě nic takového neexistuje, i když občas někteří řidiči jezdí tak, jako by pravý jízdní pruh začarovaný byl, a když do něj vjedou, stane se něco strašného.

U nás i jinde v Evropě jsou dálnice nebo rychlostní komunikace, které disponují třemi jízdními pruhy v jednom směru. U nás sice nejsou tak časté, ale lze se s ní setkat například na začátku dálnice D1 směrem na Brno po sjezd na silnici I/3 nebo na dálnici D0 v tunelech. A právě na těchto komunikacích se lze setkat se situací, kdy řidiči neustále jezdí v prostředním nebo ještě hůře v levném jízdním pruhu, ačkoliv ten pravý je volný. Důvody pro takové chování jsou různé, ať už obava z jízdy mezi kamiony nebo názor, že v pravém pruhu jezdí pouze nejpomalejší vozidla a sváteční řidiči.

§ 12 zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích uvádí v 1. odstavci: „Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.“ Toto nařízení ale neplatí v obci, kde lze k jízdě využít všech jízdních pruhů, nejedná se tak o předjíždění, ale o souběžnou jízdu. Toto je zakotveno v odstavci 2, který stanoví: „V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.“

Pokud tedy řidič jede mimo obec v prostředním pruhu, v pravém široko daleko žádný vůz a dojede ho rychlejší vozidlo, které jede podle zákona v pravém jízdním pruhu. Má tři možnosti jak vzniklou situaci vyřešit. První, bude pokračovat nezměněnou rychlostí v pravém pruhu. Tím ale sám poruší zákon, který v § 17 odstavci 1 stanoví, že se předjíždí vlevo a pouze taxativně vyjmenovává případy, kdy je možné předjíždět vpravo (předjíždění vozidla odbočujícího vlevo, vozidlo vjíždějící na komunikaci přes připojovací pruh). Druhou možností je přizpůsobit rychlost vozidla jedoucímu v prostředním pruhu, čímž zase vzniká na dálnici „špunt“, protože jsou již ucpány dva jízdní pruhy. Třetí možností je vozidlo předjet vlevo. Nejdříve ale musí přejet do prostředního a až následně vozidlo předjet, aby se následně zařadil zpět do prostředního a pak do pravého. Rozdíl je v obci, kde právní úprava říká, že se jedná o souběžnou jízdu, je tudíž možnost pomalejší vozidlo „předjet“ pravým pruhem. Je třeba si ale dát pozor na neočekávanou změnu pruhu automobilu jedoucího v prostředním pruhu, neboť nemusí „předjíždění“ očekávat.

Ignorováním pravého pruhu pak vznikají na komunikaci nebezpečné situace při míjení uprostřed jedoucího vozidla, případně jsou ostatní účastníci provozu nuceni také porušovat zákon. Mějte tudíž ohled na ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích a využívejte i pravý pruh, opravdu se nic strašného nestane.

Související články