Změny v zákoně o provozu na pozemních komunikacích

V zahraničí je záchranářský pruh vcelku běžná věc, u nás zatím vzácnost. Dosud platilo, že vozidla v pravém pruhu uhýbají doprava a ostatní pruhy v jednom směru doleva. To se teď ale změní. Většina řidičů sice o nařízení ví, nicméně záchranářský pruh nevytváří, což rozhodně vozidlům IZS nepomáhá. Protože v okolních státech toto nařízení platí naopak, přichází proto novela, která postup v případě kolony standardizuje a záchranářský pruh přesouvá na levou stranu vozovky. V polovině srpna senát schválil novelu zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, která přináší dvě zásadní novinky. Tou první je…

Více